Hardver ötlet: 80K memóriabővítés

4 csillagos Cikk értékelése: 4,72 (18 szavazatból)

Egy példa a megvalósításra (Kardos Balázs)

Bevezetés

A Rádiótechnika 1984 októberi számában ismertettük a ZX Spectrum memóriabõvítésének lehetőségeit. A cikkben szerepelt egy bevált 80 Kbájtos bővítés rövid elvi leírása is. Az áramkör beépítésénél problémák merülhetnek fel, mivel különbözõ kiadású Spectrumok vannak és sokféle memória IC került forgalomba. Az alábbiakban egy részletes megépítési útmutatót adunk közre, melynek alapján az Issue 2, 3, 4 kiadású Spectrumokba a nálunk fellelhető memória IC-ket építve megvalósítható a szóban forgó bõvítés.

Az interfész

Az interfész áramkör olyan kevés alkatrészből áll, hogy kis méretben megépíthető és a számítógép dobozában elhelyezhető. Az áramkör térfogatát tovább csökkenthetjük, ha az alkatrészeket a fóliás oldalra forrasztjuk fel és a túloldali kiveze téseket eltávolítjuk. Az 1. ábrán található a fóliarajz, a 2. ábrán pedig a hagyományos szereléshez tar tozó beültetési rajz. A panel megépítése és ellenőrzése után következhet a beépítés.

Beépítés 

A forrasztásokhoz vékonyhegyű pákát és kevés ónt használjunk. Az IC-lábakat 3 másodpercnél tovább ne melegítsük. Az ónszippantót ajánlatos készenlétben tartani. Az ónszippantóra vagy IC-kiemelőre egyébként is szükség van a 48 Kbájtos spectrumok bővítésénél, ahol a 32 Kbites RAM-okat ki kell cserélni 64 Kbites típusokra. Az interfész áramkör 1-11 csatlakozási pontjaira forrasszunk 10 cm hosszúságú szigetelt vezetékeket. Ezeket a vezetékeket csatlakoztatjuk a Spectrum paneljének megfelelő pontjaira (lásd a táblázatot). Több mint egy tucat bővítés beépítésének tapasztalatai szerint a 3. ábrának megfelelő elrendezés viszonylag kis helyet foglal el és könnyen ellenőrizhető. A bővítésekhez szükséges térbeli eligazodást segítik elő a következő magyarázatok és ábrák.

Az Issue 2-es paneleknél a bekötéseket a felhasznált RAM-ok típusától függően (OKI  vagy TEXAS ekvivalens) kétféleképpen kell megvalósítani. A TEXAS típusokat használva az IC 26 (74LS157) 11-es lábára kerül az A14-es címvezeték, a 10-es lábra pedig a MEMSEL vezetéke. Az OKI típusú RAM-ok felhasználásakor a multiplexer 10-es és 11-es kivezetéseinek szerepe felcserélődik. Az IC-k elrendezését a 4., 5. ábrákon találjuk. A panelon levő MEMSEL pontról forrasszuk le a HI vagy LO átkötéseket.

Az Issue 3-as és Issue 4-es példányoknál már a TEXAS és OKI típusú RAM-ok "kapcsolója" is ki van vezetve (5. ábra). Az ábrán szaggatott vonallal jelölt bekötés TEXAS típusnak felel meg. Ekkor a MEMSEL az MSZ pontra csatlakozik. OKI típusoknál a bekötések felcserélődnek átkötés az OKI jel alatt, MEMSEL a MS1-re). A H, L pontokat nem csatlakoztatjuk.

Ha nem használunk ZX printert, akkor alkalmazhatjuk az A2-t az A6 helyett. A felszabaduló A6-os címvezeték jól fog még jönni a különböző interfészek vezérlésénél.

 

Dinamikus 64 Kbites RAM-ok

A 64 Kbites DRAM-okat frissítés szempontjából két csoportra oszthatjuk:

a) A 16 Kbites típusokkal kompatibilis fajták, melyek 7 vonalon (128 ciklus 2 ms-onként) kérnek frissítést. Ilyenek pl. Motorola MNM 6664. MCM 6665. Siemens HYB 4164, NEC D4164, Intet 2164, Toshiba TMM 4164, Hitachi HM 4864, Fujitsu MB 8164, MB 8264, Mostek MK 4164, OKI MSM 3764.

b) Az olyan 64 Kbites típusok, amelyek a 128 Kbites típusokhoz hasonlóan 8 vonalon (256 ciklus, 4 ms-onként) igénylik a felfrissítő kiolvasást. Ilyenek pl. Texas TMS 4164, National MM 5295, Mitsubishi M 587 465.

Az általunk közölt kapcsolás bár melyik fajta működőképes DRAM mal megépíthető, mert 8 vonalas frissítést végez. Az a) pontban fel sorolt típusok esetén az interfész áramkör jelentősen egyszerűsíthető.

A leírt módszer (lapozás = OUT Cím, X) alapján a memória további 32 Kbájtos lapokkal való bővítése kézenfekvő. A félvezetőgyártás fejlődése is abba az irányba mutat, hogy a mágneses adathordozókat a nagykapacitású memória IC-k- bizonyos területeken helyettesíteni fogják. Ennek a folyamatnak jelentős állomása a "nem felejtő" NVRAM-ok (Non Volatile RAM) megjelenése, melyek a tápfeszültség kikapcsolása után is tárolják az információt. A jelenleg kapható sztatikus CMOS RAM-ok készenléti (standby) üzemmódban 1-2 mikroA tápárammal működtethetők. Ezt az áramot egy kis telep vagy akkumulátor sokáig biztosítani tudja. A sorozatunkban még visszatérünk a memóriabővítésre egy ún. "Solid State Disc" megépítésének és operációs rendszerének ismertetése során.

Szoftver

Következőkben két programot közlünk, melyek a teljes 48 Kbájtos BASIC-ből használják a plusz 32 Kbájtot. Az első program (6. ábra) segítségével összefüggő tárterületek tartalma tölthető át az egyik helyről a másikra. A pakoló gépi kódú rutinnak az 1 REM-be való betöltését a 9999 sorban levő szubrutin végzi. Az adatmozgatás paramétereit a 9990 sortól kezdődő BASTG szubrutinon keresztül lehet beállítani. A program alaphelyzete a 0. lap (LED nem világít).

A második program létrehoz egy BASIC utasításokkal (PRINT #4, INPUT #4, INKEY$ #4) elérhető adatátviteli csatornát, melyhez a 4. streamet rendeli. A PRINT # 4 utasítás segítségével adatokat ír hatunk a 32 Kbájtos kiterjesztésbe, az INPUT #4 és INKEYS #4 utasításokkal ezek visszaolvashatók. A program egy nagyobb virtuális disc kezelő program része és zümmögéssel jelzi a "disc" működését. A 7. ábrán látható BASIC a program végzi el a gépi kód betöltését és a felesleges utasítások törlését. Ezek után írhatjuk be saját BASIC programjainkat. Ezeket RUN utasítással futtathatjuk és LIST 1-gyel listáztathatjuk. A végleges BASIC programot 23 552-től az STKEND által mutatott címig (PEEK 23653 + 256 PEEK 23654) kódként tehetjük szalagra. A fenti programokban az OUT utasítások a A6-os címvezeték használatának felelnek meg.


Publikálás a portálon: 0000-00-00 00:00:00